Tel. 531 305 540 Tel. 531 506 743 biuro@amtl.pl
Zaznacz stronę

BADANIA WIZUALNE (VT)

Badania wizualne VT Polegają na dokładnych oględzinach powierzchni złączy spawanych. Metoda ta stosowana jest jako badanie wstępne polegające na bezpośrednim wykryciu i ocenie nieciągłości powierzchniowych (podtopienia, wklęśnięcia, pęknięcia, braki przetopu) oraz...