Tel. 531 305 540 Tel. 531 506 743 biuro@amtl.pl
Zaznacz stronę

BADANIA RADIOGRAFICZNE (RT)

Badania radiograficzne z zastosowaniem promieniowania X. Badania metodą RT wykonywane są zgodnie z normą PN-EN ISO 17636-1:2013-06 – „Badania nieniszczące spoin – Badanie radiograficzne – Część 1: Techniki promieniowania X i gamma z...