Tel. 531 305 540 Tel. 531 506 743 biuro@amtl.pl
Zaznacz stronę

BADANIA ULTRADŹWIĘKOWE (TOFD)

Badanie ultradźwiękowe z zastosowaniem dyfrakcyjnej techniki czasu przejścia TOFD (Time of Flight Difraction), polegącej na analizie zobrazowań fali ultradźwiękowej, która uległa dyfrakcji na  wierzchołkach nieciągłości.

Badania wykonywane są zgodnie z normą PN-EN ISO 10863:2011, w której określono zastosowanie techniki dyfrakcji fal ultradźwiękowych (TOFD) do pół lub w pełni automatycznego badania złączy spawanych materiałów metalowych o grubości równej lub wyższej niż 6 mm. Jest stosowana do złączy spawanych o prostej geometrii z pełnym przetopem w blachach, rurach i zbiornikach, w których zarówno spoina i materiał podstawowy wykonane są ze stali niskostopowej. TOFD może być także stosowana do innych typów materiału, które wykazują małe tłumienie fal ultradźwiękowych.

Technika TOFD pozwala określić poziom jakości złącza zgodnie z PN-EN ISO 5817:2014-05.

Kryteria akceptacji dla badań TOFD połączeń spawanych stali ferrytycznych o grubości większej lub równej 6 mm określono w normie PN-EN ISO 15626:2018-10.

Napisz do nas wiadomość

Biuro

ul. Hetmana Mikołaja Kamienieckiego 47,
38-406 Odrzykoń

DANE REJESTROWE

REGON: 380524438,
NIP: 6842649684
Numer KRS: 0000736689
NUMER RACHUNKU :
72 1140 2004 0000 3402 7776 3318