Tel. 531 305 540 Tel. 531 506 743 biuro@amtl.pl
Zaznacz stronę

BADANIA ULTRADŹWIĘKOWE PHASED ARRAY (PAUT)

 

 

 

Badania ultradźwiękowe z zastosowaniem głowic wieloprzetwornikowych PHASED ARRAY, umożliwiających sterowanie wiązką fal ultradźwiękowych poprzez zmianę opóźnienia impulsu nadawczego.

Badania techniką PAUT wykonywane są zgodnie z normą PN-EN ISO 13588:2013-04, w której określono zastosowanie technologii zautomatyzowanej głowicy mozaikowej dla pół- lub w pełni zautomatyzowanego badania ultradźwiękowego złączy spawanych materiałów metalowych o grubości równej lub większej niż 6 mm. Jest ona przeznaczona do stosowania podczas badań połączeń spawanych o prostej geometrii, w blachach, rurach i zbiornikach, gdzie zarówno spoina jak i materiał podstawowy to stal węglowa niskostopowa.

Technika PAUT pozwala określić poziom jakości złącza zgodnie z PN-EN ISO 5817:2014-05.

Kryteria akceptacji dla badań PAUT połączeń spawanych stali ferytycznych o grubości większej lub równej 6 mm określono w normie PN-EN ISO 19285:2017-11.

Napisz do nas wiadomość

Biuro

ul. Hetmana Mikołaja Kamienieckiego 47,
38-406 Odrzykoń

DANE REJESTROWE

REGON: 380524438,
NIP: 6842649684
Numer KRS: 0000736689
NUMER RACHUNKU :
72 1140 2004 0000 3402 7776 3318