Tel. 531 305 540 Tel. 531 506 743 biuro@amtl.pl
Zaznacz stronę

W normie PN-EN ISO 20601:2019-03 zatytułowanej – „Badania nieniszczące spoin — Badania ultradźwiękowe — Stosowanie zautomatyzowanej techniki głowicy mozaikowej dla cienkościennych elementów stalowych” – określono zastosowanie zautomatyzowanej techniki głowicy mozaikowej (PHASED ARRAY) dla pół – lub w pełni zautomatyzowanych badań ultradźwiękowych połączeń spawanych części stalowych o grubości ścianki od 3,2 mm do 8,0 mm. Technika ta nadaje się do badań spoin z pełnym przetopem o prostej geometrii, stali niskostopowych i drobnoziarnistych. Ultradźwiękowa technologia badania głowicą mozaikową (PHASED ARRAY) może być stosowana jako technika autonomiczna lub w połączeniu z innymi metodami lub technikami nieniszczącymi (NDT). Norma PN-EN ISO 20601:2019-03 pozwala przekroczyć minimalną i maksymalną wartość zakresu grubości ścianki, gdy stosowany jest poziom badania „D” ww. dokumentu. Zgodnie z powyższą normą PN-EN ISO 20601:2019-03 stosuje się dwa poziomy badania: poziom „C” dla sytuacji standardowych; poziom „D” dla innych sytuacji / specjalnych zastosowań.

Norma PN- EN ISO 20601:2019-03 opisuje ocenę nieciągłości dla celów akceptacji w oparciu o: wysokość i długość; amplitudę (równoważny rozmiar reflektora) i długość; decyzję go / no go.
Technika badania głowicą mozaikową (PHASED ARRAY) odnosi sie do poziomu jakości złącza według PN-EN ISO 5817.