Tel.531305540 Tel.531506743 biuro@amtl.pl
Zaznacz stronę

Badania radiograficzne z zastosowaniem promieniowania X.

Badania metodą RT wykonywane są zgodnie z normą PN-EN ISO 17636-1:2013-06 – „Badania nieniszczące spoin – Badanie radiograficzne – Część 1: Techniki promieniowania X i gamma z błoną”, w której określono ogólne wymagania dotyczące badania radiograficznego złączy spawanych materiałów metalowych stosując techniki błony radiograficznej.