Tel. 531 305 540 Tel. 531 506 743 biuro@amtl.pl
Zaznacz stronę

BADANIA MAGNETYCZNO-PROSZKOWE (MT)

Badania magnetyczno-proszkowe są to badania, w których wykorzystuje się oddziaływanie sił strumienia magnetycznego na cząsteczki ferromagnetyczne aplikowane na powierzchni badanego obiektu. W przypadku wystąpienia wady następuje rozproszenie strumienia magnetycznego oraz zmiana układu proszku magnetycznego w tej okolicy. Skupisko cząstek magnetycznych powstałe nad nieciągłością jest nazywane wskazaniem magnetyczno-proszkowym. Badania magnetyczno-proszkowe wykonujemy metodą barwną i fluorescencyjną.